Zasady refundacji

Dofinansowanie z NFZ i PFRON

U nas możesz zrealizować wnioski z NFZ i uzyskać refundację do zakupu

Pomagamy również w wypełnieniu dokumentacji o dofinansowanie z PFRON

Dofinansowanie z NFZ – komu przysługuje i jak je załatwić?

  • dofinansowanie przysługuje każdej ubezpieczonej osobie (pracującej, na emeryturze, rencie, bezrobotnej – zarejestrowanej, zgłoszonej do ubezpieczenia jako członek rodziny)
  • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawia lekarz danej specjalizacji lub, jeśli jest do tego uprawniony, lekarz POZ lub pielęgniarka środowiskowa w formie elektronicznej (e-zlecenie)
  • e-zlecenie jest natychmiast weryfikowane w systemie i potwierdzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • zaakceptowany wniosek elektroniczny otrzymuje numer – możesz go zrealizować w naszych sklepach medycznych podając numer zlecenia
Dofinansowanie z NFZ – komu przysługuje i jak je załatwić?
nfz_logo

Do jakich produktów medycznych przysługuje dofinansowanie z NFZ i w jakiej kwocie?

Wykaz produktów objętych refundacją, limity dofinansowania i osoby uprawnione do wystawiania zleceń na zaopatrzenie reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 (DZ.U. 2013 poz. 1565).

W 2023 roku weszło rozporządzenie z dnia 15.11.2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zaszło sporo zmian na korzyść osób uprawnionych do dofinansowania. Dlatego zapytaj naszego specjalisty czy i w jakiej kwocie możesz otrzymać dopłatę do zakupu produktu medycznego.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zasady

Osoba niepełnosprawna może wystąpić o dofinansowanie ze środków
PFRON m.in. do:

  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • likwidacji barier architektonicznych
  • likwidacji barier w komunikowaniu się i barier architektonicznych
  • programu „Aktywny Samorząd”

O możliwości uzyskania dofinansowania (posiadane w danym momencie zasoby PFRON, ich wysokości, terminy realizacji) należy pytać bezpośrednio w PCPR/MOPS, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat ww. programów, z których można korzystać w ramach PFRON, pobierz dodatkowe informacje.

pfron-logo
refundacja do zakupu produktów medycznych - recepta

Dofinansowanie z NFZ – jak je otrzymać najszybciej?

Jeśli nie chcesz czekać w długich kolejkach, aby uzyskać kolejną refundację na produkt medyczny, zadzwoń do nas!

Zdarza się, że w celu uzyskania zlecenia na ponowne zaopatrzenie czeka się nawet kilka lat. W większości przypadków dotyczy to oczekiwania na konsultacje lekarskie czy badania w niektórych placówkach. Jeśli nie chcesz czekać, a masz już prawo do refundacji na produkt medyczny – skontaktuj się z nami. Doradzimy, gdzie się zgłosić, aby jak najszybciej otrzymać refundację!

Call Now Button

Nasi specjaliści czekają na Ciebie!

Skontaktuj się z nami